POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 
Ne asumam angajamentul de a respecta viata dumneavoastra private. Vom acorda o atentie sporita prelucrarii datelor cu caracter personal, in conformitate cu legislatia aplicabila. 
Leaf Distribution S.R.L având sediul cu sediul in Cluj Napoca, strada Mihail Sebastian, nr. 22, ap.1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/2178/2015, avand Cod Unic de Inregistrare RO34793423 prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică de confidentialitate”) este să detalieze modul în care makara.ro prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal cu privire la utilizarea platformei regăsite la adresa de URL www.makara.ro („Platforma”).
Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici. Dacă vom face modificări la această Politică, vom face disponibilă versiunea actualizată în Platformă și vom actualiza data menționată la "Ultima actualizare". De asemenea, vă vom atenționa cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că sunteți informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dumneavoastră prealabil și care se vor aplica din momentul în care vă veți exprima acest consimțământ.

Orice termen scris cu literă mare și care nu este definit în această Politică, va avea sensul dat de prevederile Termenilor și Condițiilor aplicabili Aplicației, care pot fi accesați aici: [LINK].

1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

A. NAVIGAREA PRIN PLATFORMĂ

a. Date de navigare pe Platformă


Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Platformei obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.
În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici devin aplicabile.

Scopul prelucrarii: Utilizam aceste date pentru a obtine informatii statistice anonime privind utilizarea platformei si pentru a verifica functionarea corecta a acesteia.

Temeiul de prelucrare: Interesul nostru legitim pentru imbunatatirea platformei noastre si pentru gestionarea capacitatilor serverului si pentru pastrarea fara erori a platformei noastre (art.6 alin. 1, lit. f RGPD).

B. Contul de utilizator

a. Crearea contului de utilizator

Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, compania, țara, informații privind compania (în măsura în care pot reprezenta date cu caracter personal), adresa livrare.

Scopul prelucrarii: Înregistrarea în Platformă și crearea contului de utilizator.
Temeiul de prelucrare: Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Ștergerea contului Clientului se face numai la cererea expresă a acestuia, care poate fi formulată prin trimiterea unui email la adresa info @ makara.ro . Este posibil ca Makara să păstreze un identificator al contului dvs. chiar dacă a operat cererea de ștergere, cum ar fi adresa dvs. de email, pentru a preîntâmpina recreerea unui cont cu aceleași date în vederea obținerii accesului gratuit în platformă peste perioada gratuită.

b. Conectarea cu Facebook

Platforma oferă de asemenea posibilitatea de a vă loga și de a crea un cont folosind contul de Facebook. Înainte de a vă înregistra, sunteți conduși către o pagină Facebook unde vă puteți conecta folosind numele de utilizator și parola contului de Facebook. Prin urmare, Platforma va fi conectată la profilul dumneavoastră de Facebook. Conectarea determină în mod automat ca Platforma să primească de la Facebook informațiile cu privire la care ați fost de acord să fie transmise: ID-ul de Facebook, adresa de e-mail, numele, prenumele, poza de profil. Aceste informații vor fi prelucrate de noi pentru a vă oferi posibilitatea de a crea contul și, în măsura necesară, pentru a vă identifica în contextul funcționalităților oferite de Platformă și pentru a vă oferi diferite funcționalități în Platforma noastră.

Nu suntem responsabili pentru prelucrarea de către Facebook a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații despre modul în care Facebook prelucrează Datele cu Caracter Personal și despre setările de confidențialitate aferente contului Facebook, vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a Facebook.

c. Ștergerea contului Clientului se face numai la cererea expresă a acestuia, care poate fi formulată prin trimiterea unui email la adresa info @ makara.ro . Este posibil ca Makara să păstreze un identificator al contului dvs. chiar dacă a operat cererea de ștergere, cum ar fi adresa dvs. de email, pentru a preîntâmpina recreerea unui cont cu aceleași date în vederea obținerii accesului gratuit în platformă peste perioada gratuită.

C. Utilizarea Platformei în calitate de vânzător / furnizor sau cumpărător / Solicitant.

a. Transmiterea ofertei

În cazul în care transmiteti o oferta, în calitate de vânzător / furnizor, anumite informații despre dumneavoastră / oferta dumneavoastră vor fi transmise către cumpărător / solicitant.

În acest contest, anumite date despre dumneavoastră vor fi transmise cumpărătorului / solicitantului. Ca regulă, aceste informații privesc persoane juridice și nu duc la identificarea unei persoane fizice. Cu toate aceste, este posibil să fie transmise și anumite Date cu caracter personal, după cum urmează.


Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, date despre companie, informații despre ofertă.

Scopul prelucrarii: Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea Serviciilor noastre prin intermediul Platformei, în special în transmiterea unei cereri de oferta respectiv, transmiterea ofertei de catre Furnizor catre Cumparator/Solicitant.

Temeiul legal: Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)
b. Încheierea contractului dintre cumpărători/solicitanti și furnizori/vanzatori.

În cazul în care veți încheia un contract în cadrul Platformei, pentru încheierea acestui contract vor fi necesare anumite Date cu Caracter Personal ce vor fi indicate în contractul respectiv.

Date cu Caracter Personal prelucrate:
nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, adresa, date incluse în cartea de identitate.

Scopul prelucrarii: Scopul acestei prelucrări constă în încheierea contractului dintre cumpărător și furnizor.

Temeiul legal: Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

 
 

D. Efectuarea plăților în Platformă

a. Efectuarea plăților în Platformă

Date cu Caracter Personal prelucrate:
nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, tipul cardului (individual, business), data nașterii, adresa, oraș, cod poștal, statul, denumirea companiei, informații despre companie.


Scopul prelucrarii: Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea Serviciilor noastre prin intermediul Platformei, în special în efectuarea plăților.

Temeiul legal: Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)
 
b. Adăugarea unui card bancar

Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, tipul cardului (individual, business), data nașterii, adresa, codul poștal, statul, denumirea companiei, informații despre companie, oraș.

Scopul prelucrarii: Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea Serviciilor noastre prin intermediul Platformei, în special cele necesare pentru efectuarea plăților.

Temeiul legal: Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)


E. Contactarea utilizatorilor

a. Contactarea utilizatorului

Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, compania, țara, informații indicate de utilizator, documente transmise de utilizator.
Scopul prelucrarii: Contactarea utilizatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.

Temeiul legal: Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)
Detalii: interesul legitim al companiei de a asigura comunicarea cu utilizatorii și de a asigura acestora suportul necesar

b. Notificări legate de activitatea din Platformă

Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail.

Scopul prelucrarii: Efectuarea de notificări privind activitatea din Platformă.

Temeiul legal: Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD).

c. Notificări contractuale

Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail.

Scopul prelucrarii: Efectuarea de notificări contractuale, în acord cu termenii și condițiile de utilizare a Platformei.

Temeiul legal: Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).

F. Marketing (Newsletter, promoții, oferte)

a. Mesaje comerciale

Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Scopul prelucrarii: Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companiei.

Temeiul legal: Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

G. Soluționarea disputelor

a. Probleme litigioase


Date cu Caracter Personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.

Scopul prelucrarii: Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice.

Temeiul legal: Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei
 
 

2. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

3. DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică..

4. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.

5. DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:
 
 
Operațiunea Durata
Efectuarea plăților în Platformă durata existenței contului
Adăugarea unui card bancar durata existenței contului
Solicitare oferta/Trimitere oferta durata existenței contului
Încheierea contractului dintre cumpăratori și furnizori durata existenței contului
Crearea contului de utilizator durata existenței contului
Contactarea utilizatorului durata necesară soluționării cererii
Notificări legate de activitatea din Platformă până la retragerea consimțământului
Notificări contractuale durata existenței contului
Mesaje comerciale până la momentul retragerii consimțământului
Probleme litigioase durata necesară soluționării disputei
 
În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

8. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ


Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentruo perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, platforma Makara este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturileși libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: info @ makara.ro.

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor Datelor cu Caracter Personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la Datele cu Caracter Personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire si cu privire la motivele întârzierii.

9. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: info @ makara.ro .

 
Incercam sa va reconectam la Server ...
Incercam sa va reconectam la Server ... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server ... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙